Sorting by

×

Adolf Medzihradský sa narodil 2. apríla 1835 v Leštinách a zomrel 13. decembra 1919 v Dolnom Kubíne.

Študoval v Banskej Bystrici a v r. 1852 – 1855 v Kežmarku. Tu však nematuroval, lebo musel ísť zastupovať otca učiteľa, ktorý ochorel na hlasivky a učil v Leštinách. Tam chodil do školy aj malý Pavol Országh Hviezdoslav a vďaka svojmu učiteľovi, ktorý v ňom pobadal veľký talent, mohol ísť Pavol ďalej do škôl. Medzihradský bol medzi tými, ktorý prebudili v Országhovi slovenské povedomie, pretože hrozilo, že sa odnárodní. Országh to sám uvádza vo svojich listoch a prvý exemplár svojho slovenského debutu Básnické prviesenky Jozefa Zbranského (1868) poslal svojmu učiteľovi. Medzihradský sa práve v tom istom roku stal učiteľom a rektorom školy v Dolnom Kubíne – pôsobil tu 34 rokov. Medzihradský ovládal viacero jazykov, s otcom konverzoval po latinsky, bol i maliarom. Priatelil sa s maliarom Petrom Bohúňom, sám zhotovoval učebné pomôcky, zbieral a kreslil erby oravských zemanov. Bol veľkým Slovákom, patril medzi zakladajúcich členov Matice slovenskej.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Ružena: Školské pravidlá Hviezdoslavovho učiteľa A. Medzihradského. In: Jednotná škola, r. 29, č. 1, 1977.

FRANČEKOVÁ-MEDZIHRADSKÁ, Elvíra: Učiteľ mladého Hviezdoslava. Evanjelický posol spod Tatier, r. 65, č. 5, 10. 3. 1975.

MEDZIHRADSKÝ, Adolf – rukopisné fondy LAMS, Martin, MS 1971.