Sorting by

×

Ladislav Meďnanský (Mednyánszky) sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove a zomrel 19. apríla 1919 vo Viedni v Rakúsku.

Ladislav sa narodil manželom Eduardovi Medňanskému a Márii Anne, rod. Szirmayovej. Mladá rodina žila v beckovskej kúrii, pričom často navštevovala matkinho otca Baltazára Szirmayho v kaštieli v Strážkach pri Kežmarku, kam sa po jeho smrti (1861) presťahovala natrvalo. Silná osobnosť starého otca, sčítaného a scestovaného človeka, mala vplyv aj na mladého Medňanského. Baltazár Szirmay okrem bežných jazykov monarchie ovládal aj niektoré orientálne jazyky. Pri porovnávaní jeho charakteru s Medňanským nachádzame viacero podobností. Obaja počas celého svojho života pomáhali ľuďom v tiesni, zaujímali ich sociálne problémy spoločnosti a obaja veľa cestovali.

Matka L. Medňanského mala umelecké vlohy a maľovala, k čomu už od skorého veku podnecovala aj svoje deti. Prostredie Strážok a okolia fascinovalo Ladislava už od detstva.

Po súkromnom domácom kurze externe navštevoval Ladislav v r. 1867 – 1869 5. a 6. ročník kežmarského lýcea, maturoval pravdepodobne v Miškovci. S podporou rodiny študoval najskôr na akadémii v Mníchove (1872 – 1873), r. 1873 sa zapísal na parížsku École des Beaux Artes do ateliéru prof. Isidora Pisla. Po profesorovej smrti v roku 1875 školu opustil a najal si svoj prvý samostatný ateliér v Paríži na Montmartri, pričom prvýkrát zostal sám bez podpory rodiny. V Paríži spoznal diela impresionistov a postimpresionistov, neskôr ho ovplyvnila secesia a symbolizmus. Počas pobytu doma si zriaďuje v Strážkach ateliér.

Najprv sa začal venovať krajinomaľbe. Už od začiatku jeho tvorby boli Strážky a ich okolie obľúbeným motívom jeho diel. Okrem krajinomaľby sa venoval tvorbe portrétov a portrétnych štúdií jednoduchých ľudí i asociálov. Medňanský veľa cestoval, striedal miesta pobytov a v tvorbe sa venoval maľbe v ateliéri i v plenéri.

V priestoroch kaštieľa v Strážkach usporiadavala umelcova sestra, barónka Miri Czóbelová, pravidelné stretnutia umelcov a literátov, tzv. salóny. Keď umelcovi umrela matka, niekoľko rokov sa Strážkam vyhýbal.

Do roku 1889 striedal pobyty v Strážkach, Beckove, Budapešti a Viedni. V rokoch 1889 – 1892 okrem prázdninových zastávok doma, trávil väčšinu času v Paríži. Po roku 1900 sa Medňanský zdržiaval v Strážkach zriedkavejšie. Väčšinu času trávil na cestách, v Budapešti či vo Viedni, kde ho zastihla I. svetová vojna.

Ako 62-ročný sa prihlásil do vojenskej služby, kde pôsobil ako frontový novinár, bol aj ranený. Vojna sa stala veľmi silným emotívnym zážitkom, ktorý sa prejavil aj v jeho tvorbe. Na jar 1918, unavený zo všetkého diania, odišiel do Strážok. Po rekonvalescencii sa vrátil do Budapešti, kde naďalej tvoril, ale na konci roku sa jeho zdravotný stav zhoršil a r. 1919 zomrel vo Viedni.

Maliar Ladislav Medňanský patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia.

Literatúra:

http://www.sng.sk/?id=2&nid=2914&loc=3