Sorting by

×

Dr. Ján Daniel Mauksch (Maugsch) sa narodil 15. mája 1749 v Kežmarku a zomrel v roku 1831.

Otec Ján, matka Zuzana. R. 1776 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Jeho dizertačná práca „Dissertatio inauguralis medica de parthibus plantarum…“ vyšla v tom istom roku v Trnave a obsahuje prvé fl oristické správy z Kotliny siedmich prameňov v Belianskych Tatrách. Všímal si v nej fyziológiu a rozmnožovanie rastlín. V rokoch 1776 – 1780 pôsobil ako lekár v Spišskej Sobote a v Kežmarku, kde spolupracoval s prof. Klanicom, neskôr bol lekárom v Gemerskej župe.

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004. SBS IV. Martin: Matica slovenská 1987.