Sorting by

×

Tomáš Garrigue Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodoníne na Morave a zomrel 14. septembra 1937 v Lány v Čechách.

Masaryk bol prvým prezidentom vzniknutej Československej republiky. Túto funkciu vykonával v r. 1918 – 1935. Dosť často chodil na Slovensko. V rámci manévrov na východnom Slovensku navštívil dňa 5. septembra 1930 s francúzskym maršalom Franchetom d´Esperey aj Kežmarok a okolie. Do Kežmarku pricestoval autom, ktoré zastalo pred radnicou (tradícia dodnes hovorí nepravdivo o jazde na bielom koni). Privítal ho mešťanosta Rudolf Palenčár po slovensky a po nemecky, slovenské dievča Anna Devečková a nemecké dievča Jolana Becková dali prezidentovi kyticu. Podľa dobovej tlače Karpathen-Post mešťanosta vyzdvihol Masarykove ideály slobody a rovnosti, na čo prezident odpovedal: „Tu, na tomto mieste, vyhlasujem – sloboda je tu nielen pre jednotlivcov, ale pre každého občana… Ďakujem vám za srdečné privítanie. Teší ma, že občania tohto mesta svoj vzťah k štátu a ku mne vyjadrili tak jednoznačne oboma jazykmi… Želám vášmu mestu a jeho obyvateľom peknú a pevnú budúcnosť.“ Masaryk a francúzsky maršal sa zapísali aj do Pamätného spisu, ktorý spolu s mramorovým kalamárom je v zbierkach Múzea v Kežmarku.

Literatúra:

Karpathen-Post, r. 51, č. 37 – 38, 1930.