Sorting by

×

Ján Markovič (Markovich) sa narodil 10. septembra 1862 v Radvani a zomrel 22. mája 1932 v Kežmarku.

Obchod s textilom prevzal po Viktorovi Koromzayovi, ktorý ho založil ešte r. 1866. Už módny • 197 obchodný salón presťahoval Markovič do domu na dnešnom Hlavnom námestí č. 13, kde aj býval. Budova bola prestavaná z dvoch domov – ešte r. 1895 sa spomína pod dvoma popisnými číslami 115/116. Za I. ČSR mal fi liálku aj vo Vyšných Ružbachoch. Jeho obchod obsahoval napr. výbavu neviest, hotelovú bielizeň, damaskové a ľanové výrobky, koberce… Za 25-ročné členstvo v Spoločenstve kežmarských obchodníkov a živnostníkov dostal r. 1928 diplom.

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.