Sorting by

×

Túto katolícku ľudovú školu navštevovali v rokoch 1815 – 1818 bratia:

Ing. Otto Baltazár Petzval (6. január 1809 Spišská Belá – 28. august 1883 Budapešť v Maďarsku)

Matematik, univerzitný profesor, priekopník tvorby vysokoškolských učebníc matematiky a technickej literatúry v Uhorsku, ktorý býval a študoval v Kežmarku. Bol profesorom na katedre matematiky v Instutum geometricum, na Kráľovskej jozefskej technike a na univerzite v Pešti. Vyše 10 rokov suploval na katedre astronómie. Je považovaný za zakladateľa katedry astronómie na univerzite v Pešti. Taktiež bol dekanom filozofickej fakturly a v roku 1858 členom Uhorskej akadémie vied. Vydal učebnice vyššej matematiky a praktickej geometrie najmä pre gymnáziá a reálne školy, za ktoré dostal aj cenu Akadémie vied. Vydal tiež Príručku pre hospodárov, strojníkov, rušňovodičov a kuričov. Bol vyznamenaný Radom železnej koruny III. triedy.

 Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval (6. január 1807 Spišská Belá – 15. august 1891 Viedeň v Rakúsku)

Matematiky, univerzitný profesor, priekopník fotografickej optiky, ktorý býval a študoval v Kežmarku. Navštevoval katolícku ľudovú školu v Kežmarku v rokoch 1813 – 1817, Nižšie piaristické gymnázium v Podolínci, Vyššie katolícke gymnázium v Levoči, Kráľovskú akadémiu v Košiciach, Institutum Geometricum v Budapešti, kde získal inžiniersky diplom. Pôsobil ako inžinier na Mestskom stavebnom úrade v Pešti. Taktiež pôsobil ako suplujúci profesor matematiky, mechaniky a praktickej geometrie na Institutum Geometricum a aj na peštianskej niverzite. V roku 1835 získal doktorát a stal sa riadnym profesorom matematiky na peštianskej univerzite. Bol vrchným a riadnym profesorom vyššej matematiky na viedenskej univerzite. Venoval sa fotografovaní a optike, pričom sa zaslúžil o skrátenie expozičnej doby fotografovania. Prepočítal optiku Galileiho ďalekohľadu a mikroskopu, vypracoval projekty svetlometov a projektorov svetla, vylepšil konštrukciu vtedajších delostreleckých kanónov podľa svojich balistických výpočtov, položil matematické základy hudobnej teórie a akustiky.