Sorting by

×

Karol Eduard sa narodil 22. februára v roku 1794 a zomrel 4. februára v roku 1856 v Kežmarku. Bol v armáde ako nadporučík cisársko-kráľovskej jazdy. Oženil sa so Zuzanou, rod. Rainer, s ktorou mal päť detí. Dcéra Helena (24. máj 1849 Kežmarok – 8. august 1939 Kežmarok) sa vydala za dôstojníka Raimunda Drasenovicha von Posertve (10. október 1841 ? – 23. jún 1929 Kežmarok). Deti nemali. Rod Flittner žil v Kežmarku len v 19. stor.

Rodina Flittner prišla na Spiš zo Saska. Najstarší Ján Kristián sa v roku 1773 spomína ako lekár v Spišskej Sobote. Mal synov Karola Eduarda a  Jána Kristiána (12. február 1780 – 6. jún 1868 Kežmarok) bol doktorom medicíny, ktorú vyštudoval vo Viedni. V r. 1812-1846 pôsobil ako fyzikus – úradný lekár Liptovskej župy. V tomto období sa stal aj členom korešpondentom Literárnej spoločnosti Krakovskej univerzity i iných vedeckých spoločností. V miestnom múzeu sa zachoval jeho rukopis Die Reform. Zomrel ako slobodný.

 

Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 32.-33.