Sorting by

×

Počas štúdií v Kežmarku tu býval:

Martin Rázus (18. október 1888 Vrbica pri Liptovskom Mikuláši – 8. august 1937 Brezno)

Evanjelický farár, spisovateľ a politik, ktorý v rokoch 1903  – 1907 navštevoval kežmarské gymnázium (lýceum). Patril k prospechovo k najlepším žiakom, exceloval hlavne na matúre, kde len piati skončili s výborným prospechom. Študoval teológiu v Bratislave a v škótskom Edinburghu, ako farár pôsobil v Modre, Pribyline, Moravskom Lieskovom a napokon v Brezne. Bol členom a od roku 1929 až do smrti predsedom Slovenskej národnej strany. Písal poéziu (za svojho života vydal desať zbierok), drámu i prózu, v ktorej dominoval historický román.