Sorting by

×

V tomto dome býval:

Ján Blahoslav Benedikti (11. august 1796 Ľuboreč – 25. november 1847 Kežmarok)

Pedagóg a zakladateľ slovenskej študentskej spoločnosti na lýceu, ktorý pôsobil v Kežmarku na lýceu v rokoch 1812 – 1815, následne odišiel na prešporské lýceum a v roku 1817 na univerzitu do Jeny. Späť do Kežmarku sa vrátil v roku 1819 na pozvanie rektora lýcea Jána Generischa, aby bol profesorom syntaktickej triedy. Najprv učil v nižších triedach latinčinu, štylistické cvičenia, zemepis, históriu, aritmetiku a v roku 1824 začal učiť aj vo vyšších triedach štatistiku, estetiku a pedagogiku. Na lýceu učil do roku 1847 a z toho štyrikrát bol zvolený za rektora školy. Založil na lýceu slovenskú študentskú spoločnosť, prvú svojho druhu na území Slovenska. Sám napísal síce len jednu slovenskú báseň, ale podporoval v písaní mladých. Zomrel v Kežmarku.