Sorting by

×

V tomto dome sa narodil:

Pavol Kray, ml. (3. alebo 5.február 1735 Kežmarok – 19. Január 1804 Pešť v Maďarsku)

Kežmarský rodák, inžinier, maršal a vnuk popraveného kežmarského richtára Jakuba Kraya študoval v Kežmarku, Banskej Štiavnici, kde sa venoval matematike a vedám, potrebným k vojenstvu, na univerzitu chodil vo Viedni, kde získal inžiniersky diplom. V roku 1754 sa stal kadetom v pešom pluku grófa Hellera a zúčastnil sa na štyroch bitkách. Bojoval v sedemročnej vojne s Pruskom, získal vyznamenanie Radu Márie Terézie, v roku 1778 bol vymenovaný za majora. Taktiež získal barónsky titul s predikátom „de Krajova“, v roku 1794 dostal vojenský kríž Radu Márie Terézie a v roku 1796 bol vymenovaný za poľného maršala. Zomrel v Pešti a tam je aj pochovaný.