Sorting by

×

V tomto dome bývali Thomas Mauksch a MUDr. Ivan Stodola. V rokoch 1880 – 1928 tu pracovala tlačiareň Paula Sautera.

Thomas Mauksch (20. december 1749 Kežmarok – 10. február 1832 Kežmarok)

Kežmarský rodák, zakladateľ tatranskej floristiky, klimatológie, meteorológie a Starého Smokovca. Študoval vo svojom rodisku na evanjelickom gymnáziu, v Szikszó a v Sárospataku (Šarišskom Potoku). Navštevoval univerzitu v Lipsku, kde študoval históriu, právo, hebrejskú gramatiku a prírodné vedy. V januári 1776 sa stal subrektorom kežmarského gymnázia a profesorom aritmetiky, latinčiny, zemepisu, náboženstva a histórie. Taktiež pôsobil ako evanjelický farár v Bardejove a Veľkom Slavkove. Usmerňoval rozvoj Starého Smokovca a sprístupňoval Tatry širokej verejnosti a vedeckým kruhom. Maukschovo meno niesli v 19. storočí: Severovýchodná stena Slavkovského štítu, jama medzi svereovýchodnými ramenami Slavkovského štítu a Slavkovej kopy, Čierne pleso v Doline Zeleného plesa a dolinka pod Prielomom.

MUDr. Ivan Stodola (10. marec 1888 Vyšný Hušták – Liptovský Mikuláš – 26. marec 1977 Piešťany)

Lekár, zakladateľ modernej slovenskej drámy, ktorý študoval v Kežmarku. Ako lekár pracoval v Liptovskom Mikuláši, neskôr v Bratislave ako krajinský zdravotný inšpektor a taktiež na Ministerstve zdravotníctva v Prahe. V roku 1946 získal titul docenta sociálnej patológie. Písať začal medzi dvoma svetovými vojnami, pričom napísal do 20 divadelných hier – komédií i tragédií. Napísal aj niekoľko kníh spomienok a populárnu prózu zameranú na zdravotnícku osvetu. Presťahoval sa do Piešťan, kde žil na dôchodku až do svojej smrti. V roku 1967 mu udelili titul národného umelca.

Tlačiareň Pavla Sautera

Pavol Teodor Sauter (22. júl 1840 Heilbronn v Nemecku – 14. február 1908 Kežmarok) bol kníhtlačiar, vydavateľ, redaktor, novinár, ktorý pôsobil a umrel v Kežmarku. V roku 1879 založil spolu s C. R. Schmidtom, neskorším kníhkupcom, tlačiareň Sauter & Schmidt. Bol redaktorom týždenníka Karpathen-Post. Neskôr založil súkromnú firmu Paul Sauter, Buchdruckereieigentümer zu Kesmark (Majiteľ kníhtlače v Kežmarku). V jeho vydavateľstve a tlačiarni sa objavovali početné diela spišských autorov.