Sorting by

×

Tu žil a tvoril:

Dávid Frőhlich (1595 Ľubica – 14. apríl 1648 Levoča)

Prírodovedec, geograf a vydavateľ kalendárov pôsobiaci v Kežmarku. Fascinovali ho Tatry, pričom je známe, že vykonal prvý známy horolezecký výstup v histórii dobývania Tatier. Ešte ako študent vydal v roku 1623 svoj prvý kalendár. Kalendáre boli pre vydavateľov veľmi výnosné, pretože obsahovali nielen zoznamy dní, mien, ale aj meteorologické a astronomické predpovede, rôzne zaujímavosti z histórie, zemepisu, poľnohospodárstva, mapy nočnej hviezdnej oblohy a pod. V roku 1640 získal najvyššie ocenenie od panovníka Ferdinanda III., ktorý mu udelil titul cisársko-kráľovského matematika v kráľovstve Uhorskom a zrejme mu udelil aj doživotnú rentu. Zomrel v Levoči, ale jeho pozostatky boli údajne prevezené do Kežmarku do dnes už neprístupných hrobiek pod Kostolom sv. Kríža.