Sorting by

×

V tomto dome sa narodil:

Ernest Grosz (7. február 1881 Kežmarok – 16. marec 1931 Memel v Litve, pochovaný v Kežmarku)

Kežmarský rodák, klavírny virtuóz, hudobný skladateľ. Vynikal skvelou hudobnou pamäťou, dokonalou technikou klavírnej hry s veľmi originálnym prednesom naštudovaných skladieb. Po skončení štúdia sa stal riaditeľom hudobnej školy v Miškovci, neskôr v Debrecíne a potom prijal miesto profesora na konzervatóriu v Köningsbergu (dnešný Kaliningrad). Odtiaľ podnikal úspešné koncertné turné do Nemecka, Švédska, Nórska a ďalších krajín. Do svojej predčasnej smrti pôsobil v Heydekrugu v dnešnej Litve, kde prijal miesto profesora a dirigenta v bohosloveckom seminári v Memeli (dnes Klaipeda). Pochovaný je na kežmarskom cintoríne na mieste posledného odpočinku rodiny Groszovej.