Sorting by

×

V tomto dome sa narodili bádatelia Tatier, bratia:

Christian Genersich (3. január 1759 Kežmarok – 30. apríl 1825 Kežmarok)

Kežmarský rodák, evanjelický farár, historik a pedagóg. Venoval sa vlastivednému bádaniu v Karpatoch, najmä v Tatrách. Botanizoval, zbieral minerály a vypracoval katalóg ku geologickej zbierke. Bol popredným uhorským evanjelickým kazateľom, autorom prác z pastorálnej teológie. Veľkú pozornosť venoval cirkevným dejinám. Vydal aj príležitostné kázne. Miesto jeho odpočinku nie je známe, nie je však vylúčené, že ako farár bol pochovaný do dnes neprístupných hrobiek pod dreveným artikulárnym kostolom v Kežmarku.

Johann Genersich (16. august 1761 Kežmarok – 18. máj 1823 Viedeň v Rakúsku)

Kežmarský rodák, pedagóg a spisovateľ. Pôsobil ako profesor kežmarského lýcea na katedre filozofie. V roku 1806 založil v Kežmarku Literárnu spoločnosť, ktorej cieľom nebola literárna činnosť, ale jej členovia prostredníctvom zahraničnej tlače spoznávali ekonomiku a kultúru strednej Európy. Bol literárne činný, vydal vyše 20 pedagogických, historických, básnických i prozaických diel. Prejavil veľký záujem o vzdelávanie dievčat, čo bolo na tú dobu priekopníckou myšlienkou. V roku 1821 sa presťahoval do Viedne, kde až do svojej smrti pôsobil ako profesor Cisársko-kráľovského ev. a v. teologického učiteľského inštitútu.

Samuel Genersich (15. február 1768 Kežmarok – 2. september 1844 Levoča)

Kežmarský rodák, lekár a botanik. Po ukončení štúdia pôsobil šesť rokov ako praktický lekár v Kežmarku a potom až do odchodu do dôchodku ako mestský lekár v Levoči, kde aj umrel a je pochovaný. Bol dobový znalec spišskej, najmä tatranskej flóry. Vo svojom zozname spišskej flóry uviedol 950 a v katalógu 588 druhov rastlín, pričom v nich neuviedol lokality nálezu, preto sa predpokladá, že ich uviedol spamäti. V roku 11806 ho menovali za čestného člena Botanickej spoločnosti v Regensburgu (v Rezne).