Sorting by

×

Rudolf Jonáš Guoth sa narodil 17. septembra 1856 v Gôtovanoch a zomrel 21. októbra 1918 v Liptovskom Mikuláši.

Syn lekára Jonáša Bohumila chodil do Kežmarku už v 1. ročníku v školskom roku 1869/70 (jeho brat Emil začal študovať v Kežmarku rok pred ním) – býval u rodiny Czauder (dnešná Nová ulica č. 5), v Kežmarku študoval v 1. – 4. ročníku, je však záhadou, prečo maturoval až v školskom roku 1883/84 (šlo snáď o menovca?).

Pracoval ako bankový úradník, organizoval ochotnícke divadlo v Liptovskom Mikuláši, r. 1908 vyšli tlačou jeho Slovenské pesničky. Písal aj satirickú prózu, uverejňoval v slovenských časopisoch.

 

Literatúra:

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 245.