Sorting by

×

Simcha Nátan kežmarský rodák, okresný a vrchný rabín sa narodil 25. augusta 1884 v meste Kežmarok a zomrel 6. septembra 1944 v koncentračnom tábore Plašov v Poľsku.

Mladším z dvoch synov Abraháma Grünburga bol Simcha Nátan. Študoval v ješive svojho otca v Kežmarku, potom v Bratislave a vo Veľkom Varadíne (Oradea, Rumunsko). Oženil sa s Johanou Hardtmanovou z Berehova (Ukrajina, vtedy Podkarpatská Rus), dcérou predstaveného tamojšej obce a mali 6 detí. Pôsobil tam najprv ako rabín v neďalekom Teldiaši až do smrti svojho otca Abraháma. Potom prevzal jeho miesto vrchného rabína v Kežmarku. Pokračoval v jeho práci v ješive a bol medzi študentmi veľmi obľúbený. Neskôr sa stal aj okresným rabínom. Celá rodina (s manželkou a synmi Alexandrom a Dávidom) ešte ako posledná dostala ministerskú výnimku z deportácií na jar 1942. Ale v júli 1944 už boli s poslednými židovskými obyvateľmi Kežmarku deportovaní do koncentračného tábora Plašov (Plaszow, Poľsko) pri Krakove, kde okrem dvoch synov všetci zahynuli. Starší Mayer (Meir) prežil v horách pri Liptovskom Mikuláši a mladší zo synov Cvi Hirsch vojnu prežil v Budapešti, ale krátko po vojne (3. 5. 1947) zomrel a je pochovaný v Kežmarku na židovskom cintoríne vedľa svojho deda Abraháma.

 

Literatúra:

Pinkas HaKehilot, Encyclopaedia of Jewish Communities Slovakia (Sprievodca obcami, Encyklopédia židovských obcí Slovenska), Yad Vashem, Jerusalem 2003, s. 505 – 509.

Rukopisné informácie a dokumenty od Izáka Rimplera, vnuka posledného kežmarského rabína Mayera Grünburga. Židovské rabínske matriky narodených.