Sorting by

×

Mayer Grünburg sa narodil v roku 1910 v Kežmarku a zomrel 4. augusta 1993 v meste Fleischmanns.

Vyrástol ako najstarší syn vrchného rabína Simchu Nátana v Kežmarku, kde vyštudoval tunajšiu ješivu, zapojil sa do študentských aktivít a bol veľmi uznávaný. Ako 25-ročného ho 28. 5. 1935 zvolili do ortodoxnej obce v Liptovskom Mikuláši za rabína – s podmienkou, že aj tam založí ješivu. Potom však onedlho prišli vojnové udalosti a Mayerovi sa podarilo zachrániť mnoho Židov. Hranice s Poľskom neboli ešte až tak strážené, a tak mnohých poľských židovských utečencov (údajne okolo 2 000) mohol ukryť ako robotníkov v kožiarskych závodoch, doma alebo v synagóge. Po vypuknutí povstania odviedol mnohých (zdroje udávajú až 3 000) do hôr a bol tam s nimi aj s manželkou. Tam v horách sa im narodil prvý syn – spolu mali potom 3 deti.

Po vojne bol pozvaný do Kežmarku, aby tam pokračoval ako rabín. V roku 1948 po prevzatí vlády ČSR komunistami a po založení štátu Izrael stratil nádej na vybudovanie živej obce, a tak sa r. 1949 s celou rodinou presťahoval do New Yorku. Ako uznávaný talmudista tam mal veľký úspech a 28 rokov slúžil ako rabín v Mladej izraelskej univerzitnej obci (Young Israel of University Hights) v Bronxe a ako dekan rabínskej vysokej školy Chaima Jozefa (Chaim Yosef Rabbinical Seminary) v Brooklyne, oboje v štáte New York. Stal sa členom rabínskej aliancie USA (Rabbinical Alliance of America) – ultraortodoxnej skupiny asi 500 rabínov a riaditeľov rabínskych vysokých škôl, kde slúžil ako spolupredseda jej rabínskeho súdu a bol členom výboru Únie ortodoxných rabínov Ameriky a Kanady. Jeho deti, vnúčatá aj pravnúčatá už niekoľkokrát navštívili Kežmarok.

 

Literatúra:

American Jewish Yearbook 1995, s. 588. New York Times zo 7. 8. 1993.

Rukopisné informácie a dokumenty Izáka Rimplera, vnuka posledného kežmarského rabína Mayera Grünburga.