Sorting by

×

Abrahám Grünburg sa narodil v roku 1839 v Nemesbikku v Maďarsku a zomrel 21. decembra 1918 v Kežmarku.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti židovskej náboženskej obce v Kežmarku zaiste patrí rabín Abrahám Grünburg.

Narodil sa v malej dedinke Nemesbikk na juh od Miškovca (Miskolc, Maďarsko). Študoval v ješive (vyššej škole pre rabínov) v Dunajskej Strede a Bratislave. Oženil sa s Rebekou Weissovou, s ktorou mal dvoch synov (Samuel, Nátan) a 9 dcér. Stal sa rabínom najprv v Miškovci, kde patril aj k rabínskemu súdnemu dvoru.

Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla roku 1853. Židia sa až do roku 1848 nesmeli usadiť v Kežmarku, aj keď tu už mali svoje obchody a prvé židovské dieťa sa tu narodilo už v roku 1842. Postupne sa obec pod vedením S. W. Rotha rozrastala, v 70. rokoch si už postavili skromnú synagógu, rituálny kúpeľ, založili cintorín, a tak r. 1874 povolali svojho rabína (učiteľa zákona). Tak sa Abrahám Grünburg stal prvým kežmarským rabínom, ktorý slúžil v obci až do svojej smrti 1918.

Hlboko ovplyvnil život nielen židovského obyvateľstva Kežmarku. Založil tu zakrátko ješivu, ktorá bola v jeho dome neďaleko hradu, kde študovalo spolu okolo 50 chlapcov. Za jeho pôsobenia vystavali celý komplex budov pre židovskú náboženskú obec, počnúc reprezentačnou synagógou (mala 500 miest), obecným domom (v ktorom bola modlitebňa, škola tóry – beit ha-midraš, rituálny výsek mäsa – kašrut, pekáreň na nekvasený chlieb – maces). Zriadil mnoho spolkov – charitatívnych, ženských aj študentských.

Zomrel vo veku 78 rokov a je pochovaný na kežmarskom židovskom cintoríne v najvýraznejšom hrobe so železnou ohradou a plechovou strechou.

 

Literatúra:

Pinkas HaKehilot, Encyclopaedia of Jewish Communities Slovakia (Sprievodca obcami, Encyklopédia židovských obcí Slovenska), Yad Vashem, Jerusalem 2003, s. 505 – 509.

Štátna matrika zomrelých Kežmarok. Židovské rabínske matriky narodených. Náhrobky židovského cintorína v Kežmarku. Rukopisné informácie a dokumenty od Izáka Rimplera, vnuka posledného kežmarského rabína Mayera Grünburga. Zo spomienok Alexandra Singera, vnuka prvého kežmarského rabína Abraháma Grünburga.