Sorting by

×

Viktor Greschik sa narodil 29. marca 1862 v Levoči a zomrel 17. augusta 1946 v Levoči.

Greschik r. 1882 ukončil štúdiá na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule ako diplomovaný učiteľ. V tom istom roku začal učiť v Kežmarku – predpokladáme, že na katolíckej ľudovej škole. Tu ho priťahovali Tatry, ich kvetena. R. 1887 sa vrátil do rodného mesta, kde bol najprv učiteľom, potom riaditeľom rímskokatolíckej ľudovej školy. Učil tu až do dôchodku, kam odišiel r. 1914. Špecializoval sa hlavne na huby a lišajníky, mal obrovský herbár, ktorý obsahoval cca 25 000 exemplárov, hlavne machov, lišajníkov a húb. Dnes sa nachádza v Botanickom ústave Univerzity Komenského v Bratislave. Po Greschikovi bolo pomenovaných viacero húb spišského pôvodu, podobne aj jeden druh tatranského machu.

Greschik sa venoval aj histórii, najmä svojho rodného mesta, bol členom a funkcionárom Spišského dejepisného spolku, zberateľom kníh. Jeho knižnica obsahovala vyše 8 000 zväzkov.

 

Literatúra:

CHALUPECKÝ, Ivan, Doc. PhDr.: Viktor Greschik ako človek a historik. In: Pohľady do minulosti IV. Levoča 2004.