Sorting by

×

RNDr. Eugen Greschik sa narodil 12. augusta 1887 v meste Kežmarok a zomrel 11. februára v roku 1967 v Budapešti v Maďarsku.

Študoval na gymnáziu v Kežmarku, na univerzite v Budapešti, počas štúdia v Budapešti od roku 1906 spolupracoval s Ottom Hermannom a jeho Ústavom pre výskum vtáctva. Od roku 1910 bol pracovníkom Ústavu pre výskum vtáctva, odkiaľ ho po I. svetovej vojne poslali nútene do dôchodku, hoci na to nemal potrebný vek. Z Budapešti vtedy odišiel na juh krajiny do Tolnianskej župy, tu bol od roku 1920 pracovníkom pri rozmnožovaní hodvábnika morušového. Neskôr sa vrátil do Budapešti, kde sa stal riaditeľom zoologického oddelenia Prírodovedného národného múzea. Venoval sa tam najmä spracovávaniu a dopĺňaniu zoologických zbierok. Odtiaľ odišiel do skutočného dôchodku r. 1944. Mal rozsiahlu publikačnú činnosť v odborných časopisoch a novinách.

 

Literatúra:

KEVE, András: Dr. Greschik Jenő emlékezete (1887 – 1967). Állattani Közlemények 1968. SBS II. Martin, MS 1987, s. 226.