Sorting by

×

Jakub Grajchman  sa narodil 25. júla 1822 v Hybe a zomrel 9. júna 1897 v Hybe.

Študoval doma, v školskom roku 1834/35 sa zapísal do gramatickej triedy v Kežmarku, r. 1838 prestúpil do školy v Gemeri, potom šiel do Levoče, evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Halle a Berlíne. Farárom však nebol. Pracoval ako učiteľ, vychovávateľ, súdny úradník a notár. Písal básne (Básnické spisy Jakuba Grajchmana, Ružomberok 1890) a hlavne nemecké a slovenské divadelné hry, ktoré sa často hrávali medzi ľudom (napr. Kto zaplatí nohavice).

 

Literatúra:

(GRAJCHMAN): Životopis s podobizňou. Domový kalendár VIII. 1891. Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula lycei ev. Kesmarkiensis 1813/14 – 1839/40.