Sorting by

×

Tomáš Gosler sa narodil vo Flensburgu – Schleswig Holstein v Nemecku a zomrel v roku 1646 v meste Kežmarok.

Pochádzal z učiteľskej rodiny, niekedy pred rokom 1620 odišiel z rodiska a istý čas pôsobil na Morave. V r. 1625 prišiel do Kežmarku, kde pôsobil ako mestský notár (1625 – 1646), neskôr ako školský inšpektor (1641) a člen mestskej rady (1646). S manželkou Justínou mal 6 detí (syn Tomáš – pokrstený 27. 1. 1626).

Gosler bol mimoriadne hudobne vzdelaný a popri svojej práci notára stihol spísať dva zborníky evanjelickej duchovnej hudby obsahujúce prevažne skladby Jána Šimbrackého (pôsobil ako organista v Spišskom Podhradí v r. 1630 – 1657) a aj jeho vlastnú tvorbu. V tabulatúrnom zborníku uloženom v knižnici ev. a. v. cirkevnej obce v Levoči sa zachovali dve Goslerove skladby: Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? (1642) a Du hast mir mein Herz genommen. Sú písané tzv. polychorickým hudobným štýlom pre dva štvorhlasné zbory so sprievodom generálneho basu. Ich autor sa nimi zaraďuje medzi popredných predstaviteľov hudobnej kultúry Spiša 17. storočia.

 

Literatúra:

LIPTÁK, Johann.: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

PETÖCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, J.: Musica Scepusii Veteris I/1 Th omas Gosler… Prešov 2003.