Sorting by

×

Jakub Glatz sa narodil 17. novembra 1776 v Poprade a zomrel 25. septembra 1831 v Bratislave.

Pochádzal z remeselníckej rodiny. Študoval na lýceu v Kežmarku a Prešporku, v r. 1796 bol na teológii v Jene. Po skončení štúdií pracoval ako vychovávateľ, od r. 1804 pôsobil vo Viedni ako pedagóg, o rok neskôr ako evanjelický farár – ale tento post vzdal r. 1826 pre zdravotné ťažkosti. Redigoval aj vydávanie viacerých cirkevných časopisov. Písal náboženské veci i beletriu – vydal takmer sto diel, napr. Andachtsbuch zunächts für die Jugend (Nábožné rozjímania predovšetkým pre mládež), Die Familie von Karlsberg (Rodina z Karlsbergu), Ein Wort über Erziehung (Slovo o výchove), Evangelisch christliches Gesangbuch (Evanjelický cirkevný spevník) atď.

 

Literatúra:

Conversations-Lexikon VI. Leipzig, F. A. Brockhaus 1844.

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.