Sorting by

×

Tomáš Gioretta sa narodil 29. apríla 1842 na neznámom mieste a zomrel 20. januára 1906 v Kežmarku.

Meno rodiny poukazuje na taliansky pôvod – nie je však známe, kedy rodina prišla do Kežmarku – v súpise obyvateľov z r. 1866 sa ešte nenachádza. Tomášova manželka Vilhelmína (1852 – 1928), rodená Novák, pochádzala z Tiflisu (Tbilisi v Gruzínsku), ale jej meno poukazuje na český pôvod.

Tomáš Giorgetta založil v r. 1873 v Kežmarku cukráreň na dnešnom Hlavnom námestí č. 60. R. 1897 predal obchod Ľudovítovi Schreterovi. Rodina Giorgetta bývala na tom istom námestí č. 76.

 

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.