Sorting by

×

František Fürész sa narodil 4. októbra 1812 v Miškovci v Maďarsku a zomrel 30. marca 1885 v Kežmarku.

Študoval na lýceách v Levoči a Kežmarku, kde sa zameral na teológiu a právo, odtiaľ prešiel na univerzitu do Viedne. Po skončení štúdií bol vychovávateľom v šľachtických rodinách. Napokon dostal pozvanie pôsobiť ako profesor na kežmarské lýceum, kde učil v r. 1845 – 1874 matematiku a fyziku. Jeho žiakom bol aj Hviezdoslav. Fürész mal na starosti aj prírodovedný kabinet. Kabinety v 19. stor. nazývali múzeum – boli prístupné aj pre verejnosť.

Fürész ovládal viacero jazykov – maďarčinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, francúzštinu a angličtinu. O jeho sociálnom cítení hovorí fakt, že sa snažil presadiť v alumneu – jedálni pre najchudobnejších študentov, za minimálny poplatok okrem obeda aj večeru. Bol činným aj v miestnom evanjelickom zbore.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005. Výročná správa lýcea 1884/85. Hradné námestie, kde býval Frölich