Sorting by

×

Bartolomej Fromm sa narodil začiatkom 17. storočia 1669 vo Vrbove.

Staviteľ organu v Kežmarku, mal dielňu vo Vrbove (a možno predtým v Spišskej Novej Vsi). Dňa 29. júna 1651 na objednávku závetu staroľubovnianskeho tridsiatkara a kežmarského mešťana Juraja Günthera z Lilienfeldu dokončil 9-registrový chórový pozitív v rím. kat. Kostole sv. Kríža v Kežmarku. Dnes je tento nástroj najstarším organom na Slovensku, zachovaným v takmer intaktnom stave, vysoko ceneným organológmi a organistami.

Frommova práca sa vyznačuje mimoriadnou precíznosťou vyhotovenia, vysokým podielom kovových registrov (osem z deviatich) a niektorými technicky unikátnymi riešeniami (rozdelenie tónovej kancely lúčovito usporiadanými prepážkami na reguláciu prítoku vzduchu k jednotlivým registrom).

Jeho ďalšie nástroje sa bohužiaľ nezachovali. Organ pre ev. a. v. slovenský kostol v Bardejove (zachovala sa Frommova kresba prospektu nástroja) zanikol pri požiari už v roku 1680, 9-registrový organ vo Vrbove z roku 1667 bol odstránený a nahradený novým nástrojom v r. 1913. Zvyšky jeho rezbárskej výzdoby (dielňa Pavla Grossa st. zo Spišskej Soboty) sú dnes v zbierkach SNG.

Podľa dnes už stratenej žiadosti kežmarského organára Martina Fabriciusa z 19. júna 1669 adresovanej magistrátu mesta Kežmarok, Bartolomej Fromm zomrel v roku 1669 po nešťastnom páde…

 

Literatúra:

BOHUS, G: Historisch-geographische Beschreibung des in Oberungarn berühmtesten Zipser Landes. Kežmarok: Sauter 1919.

GENERSICH, Ch.: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča 1804.

GERGELYI, O. – WURM, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava, OPUS 1982.

GLATZ, A. C.: Umelecko-historické pamiatky Vrbova. Dejiny Vrbova. Prešov 1996.

LIPTÁK, J.: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

MAYER, A.: Slovac Historics organs 2. Bratislava: Diskant 2005.