Sorting by

×

Tibor Frešo sa narodil 20. novembra 1918 v Spišskom Štiavniku a zomrel 7. júla 1987 v Piešťanoch.

Manželka Judita, syn Fedor Frešo (1947) – hudobník. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, v rokoch 1934 – 1940 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Bol žiakom Alexandra Moyzesa (kompozícia), Jozefa Vincoureka (dirigovanie) a Anny Kaffendovej (klavír). Už počas štúdia pôsobil ako hudobný redaktor, klavirista a hudobný režisér bratislavského Rádiojournalu. Po skončení bratislavskej akadémie študoval na rímskej Regia Accademia di Santa Cecilia kompozíciu (Ildebrando Pizzetti) a dirigovanie (Bernardino Molinari). Po návrate v rokoch 1942 – 1949 pôsobil ako dirigent Slovenského národného divadla, v r. 1949 – 1952 ako umelecký riaditeľ Štátnej opery v Košiciach, v r . 1952 – 1953 šéfdirigent orchestra slovenskej filharmónie a od roku 1953 znova pôsobil v SND ako dirigent, neskôr ako šéfdirigent a nakoniec ako umelecký riaditeľ opery SND.

V roku 1973 napísal rozprávkovú operu pre deti Martin a Slnko (na libreto Alexandry Braxatorisovej a Branislava Krišku) a v rokoch 1981 – 1983 operu – koláž François Villon na libreto Júliusa Gyermeka.

 

Literatúra:

VAJDA, I.: Slovenská opera. Bratislava: Opus 1988.