Sorting by

×

Ján Kristián Flittner sa narodil 12. februára 1780 v Spišskej Sobote a zomrel 6. júna 1868 v Kežmaroku.

Rod Flittner prišiel na Spiš zo Saska, usadil sa v Spišskej Sobote, kde bol Ján Kristián starší lekárom. Aj Ján Kristián mladší sa stal doktorom medicíny, ktorú vyštudoval vo Viedni. V r. 1812 – 1846 pôsobil ako fyzikus – úradný lekár Liptovskej župy, odtiaľ sa presťahoval k bratovi Karolovi Eduardovi do Kežmarku. Bývali v dome na dnešnom Hradnom námestí č. 28. V tomto období sa stal aj členom a korešpondentom Literárnej spoločnosti Krakovskej univerzity i iných vedeckých spoločností. Popri medicíne sa zaoberal aj meteorologickými pozorovaniami a botanikou – ako prvý popísal niektoré vzácne rastliny z oblasti Západných Tatier. V kežmarskom múzeu sa nachádza rukopis Flittner, Johann Christian: Die Reform der Justizorganisation und Rechtspfl ege in Ungarn… Kesmark 1850. Nevedno, či ide o vlastné, alebo cudzie prepísané dielo.

Flittner je pochovaný s bratom a jeho rodinou na miestnom cintoríne. Na ich náhrobku bol mosadzný erb, ktorý bol odcudzený. Štít bol delený na štyri časti, v prvej a štvrtej bola bašta, v druhej a tretej lev s tasenou šabľou. Lev bol na klenote. Dátum udelenia armalesu a farby erbu nie sú známe.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 98.

Zbierky Múzea v Kežmarku.