Sorting by

×

Fridrich Fleisner sa narodil 3. januára 1813 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 7. januára 1890 v Matejovce pri Poprade.

Po absolvovaní základnej školy v rodisku išiel študovať na evanjelické lýceum do Kežmarku a potom na dvojročný právnický kurz do Prešova. Študoval však ďalej medicínu v Pešti, kde získal v r.1839 doktorát. Navštevoval naďalej prednášky významných profesorov (Rokitansky, Lippich, Škoda) vo Viedni.

Svoju prax začal v rodných Matejovciach v r. 1843 ako všeobecný lekár. Po študijných pobytoch v Poľsku, Taliansku a Švajčiarsku sa stal hlavným kúpeľným lekárom v Tatranskej Lomnici a neskôr ako spišský župný lekár zaviedol úspešný boj s epidémiou cholery. V r. 1882 mu bol za zásluhy dokonca udelený šľachtický titul a dostal 2 000 fl orénov na postavenie župnej nemocnice.

Dlhé roky bol predsedom v Uhorsku veľmi agilného Spolku spišských lekárov a lekárnikov, kde mal najväčší počet vysoko erudovaných odborných prednášok. Bol lekárom, humanistom. Chudobných liečil zdarma, ba dokonca im platil lieky.

 

Literatúra:

KUTARŇA, A. – VILČE, E.: Priekopník röngenológie MUDr. Vojtech Alexander. Poprad: Okresné osvetové stredisko 1984.

WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser des XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves: Schmidt 1901, s. 322.