Sorting by

×

Anna Fečková sa narodila 10. augusta 1915 v Kežmarku a zomrela 12. septembra 1978 v Kežmarku.

Vyrástla v robotníckej Weinovej kolónii, neskôr pracovala vo Weinovej textilnej továrni. Bola členkou Federatívnej robotníckej telovýchovnej jednoty v Kežmarku, pre svojho brata Jozefa, ktorý zahynul v SNP, zhotovovala výšivky so symbolmi robotníckeho hnutia (obaly kníh, záložky). Desaťročia bola známa ako ľudová vyšívačka, maliarka ornamentov a kraslíc, skladala nemecké piesne, texty i noty a sama ich ilustrovala.

 

Literatúra:

Archív Múzea v Kežmarku.