Sorting by

×

Dušan Faško sa narodil 18. marca 1922 v Brezne a zomrel 3. júla 1998 v Banskej Bystrici.

Po ukončení základnej školy študoval na chlapčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici a od kvarty v Kežmarku na slovenskom gymnáziu, kde v roku 1942 zmaturoval.

V štúdiu pokračoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako predseda dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku, generálny žalobca v roku 1944, neskôr v Smrečine Banská Bystrica ako právnik.

Hokej začal hrávať v Brezne, neskôr v Banskej Bystrici, ale k ozajstnému hokeju sa dostal až na gymnáziu v Kežmarku. Tu sa vytvára známa skupina študentov – hokejistov: Jindřich Reitmayer, Tibor Lehotský, Pavol Mecko… V roku 1940 reprezentuje kežmarské gymnázium na celoštátnom fi nále stredných škôl v Banskej Bystrici, kde získava druhé miesto. O rok neskôr boli spolu s Michalom Kleinom nominovaní do národného mužstva stredných škôl, ktoré reprezentovalo Slovensko na turnaji v Garmisch-Partenkirchene. Obaja patrili k najlepším hráčom turnaja. V rokoch 1940 – 1943 odohral v reprezentácii Slovenska 9 zápasov so 7 štátmi. Onedlho opúšťa Slovenský športový klub (SŠK) Kežmarok a oblieka dres HC Tatry. Počas vysokoškolského štúdia hral za VŠ Bratislava, po jeho ukončení za Smrečinu Banská Bystrica.

Dlhé roky pracoval v Československom zväze ľadového hokeja, niekoľkokrát viedol delegácie hokejového zväzu na majstrovstvách Európy a sveta vo Švédsku, Fínsku, ZSSR, Kanade a Japonsku.

 

Literatúra:

Archívne materiály Vladimíra Jančeka z Kežmarku.

GROSKOP, Š. – VALENČÍK, L.: 50 rokov hokeja v Kežmarku. Kežmarok, 1981.