Sorting by

×

Jakub Fábry sa narodil 8. mája 1740 v Kežmarku a zomrel 17. februára 1817.

Čižmárska rodina Fábry žila v Kežmarku už v 17. storočí. Aj Jakub bol vyučený čižmár, ale viac ho priťahovali Tatry a túžba nájsť v nich drahé kovy: zlato, striebro. Spolu so synmi Jakubom a Danielom kopali v Medených lávkach – tam ťažili medenú rudu. Všetci traja sa stali kvôli svojim vedomostiam a znalostiam o Tatrách horskými vodcami. Jakub Fábry mal byť prvým známym človekom, ktorý zdolal „Deda“ – ako kedysi nazývali Lomnický štít (vtedy bol považovaný za najvyšší štít), malo sa tak stať v období rokov 1760 – 1790.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Nad Kežmarkom vietor veje. Bratislava, Tatran 1990.