Sorting by

×

V tomto dome pôsobil MUDr. Vojtech Alexander, prvý univerzitný profesor röntgenológie u nás, pôvodca a zdokonaľovateľ röntgenovej fotografie a bádateľ v oblasti lúčov X.

 MUDr. Vojtech Alexander (30. máj 1857 Kežmarok – 15. január 1916 Budapešť v Maďarsku)

Kežmarský rodák, lekár, priekopník röntgenológie v Uhorsku. Zriadil na kežmarskom hrade nemocnicu, kde vykonával aj náročnejšie operácie pre sociálne slabších pacientov. Pôsobil v spolku spišských lekárov a lekárnikov, ktorých po objave röntgenových lúčov r. 1895 presvedčil, aby zakúpili z ich spoločných peňazí jeden z prvých sériovo vyrábaných röntgenov. Spracovával vývoj kostry od vytvárania kostných jadier skostnatenia v ľudskom plode a po pôrode. Monograficky spracoval symptomatológiu pľúcnych a kostných zmien pri tuberkulóze a ako prvý na svete zhotovil plastické snímky subtrakčnou a harmonizačnou metódou. Svojimi prácami sa postupne zaradil medzi špičku svetových röntgenológov. Pochovaný je na historickom cintoríne v Kežmarku.