Sorting by

×

František Czéhula pôsobil v Kežmarku v polovici 19. stor. do 20. storočia.

V roku 1890 si Czéhula otvára v Kežmarku svoj fotosalón. Ako sa uvádza v krátkej správe v miestnom týždenníku Karpathen-Poste z 28. augusta 1890, dáva sa do pozornosti publiku Kežmarku a okolia, že zariadenie fotografi ckého ateliéru F. Czéhulu bude premiestnené z Veľkej Lomnice do Kežmarku na Trojmostovú ulicu č. 317 (dnešná Ulica Dr. Alexandra č. 19). O tri roky neskôr v tých istých novinách z 30. novembra 1893 sa píše, že doposiaľ robil snímky fotograf prvej triedy pán Divald v priebehu 4 – 6 týždňov. S radosťou sa konštatuje, že ku stálemu pobytu sa prihlásil František Czéhula. Srdečne ho v meste vítajú. Podľa súpisu obyvateľstva z r. 1911 bol majiteľom domu na Hradnom námestí č. 25.

Fotografický ateliér F. Czéhulu sa tešil veľkej obľube medzi verejnosťou. Fotografická tvorba Czéhulu je rozmanitá a bohatá: od portrétnej tvorby, príležitostných záberov až po detailné zábery, napr. archeologických nálezov. Bohatá je predovšetkým jeho portrétna fotografická práca. Z tejto oblasti upútajú pozornosť napríklad rozkošné detské portréty, svadobné fotografi e s patetickým nádychom, aj historické exteriérové zábery významnej udalosti Kežmarku z roku 1906 – prevoz pozostatkov jedného z posledných majiteľov kežmarského hradu Imricha Tököliho z Turecka do rodného mesta.

František Czéhula používal pod svoje fotografie kartónové podložky bielej farby s vlisovaným textom a ornamentálnou výzdobou striebornej, prípadne zlatej farby. Autorom litografického stvárnenia podložiek bol Bernhard Wachtl Viedeň (niekde uvádzané len iniciály). Pri slávnostných fotografiách, ako boli napríklad svadobné, sa stretávame už aj s vrúbkovaným – ozdobným okrajom kartónových podložiek. Posledné snímky Czéhulu pochádzajú z roku 1906.

Literatúra:

CINTULOVÁ, Erika: Fotoateliéry v Kežmarku. Kežmarok 2000.