Sorting by

×

Ferdinad Čatloš sa narodil 7. októbra 1895 v obci Liptovský Peter a zomrel 16. decembra v roku 1972 v Martin.

Po ukončení meštianskej školy v Liptovskom Mikuláši študoval v Kežmarku na Vyššej obchodnej škole, v školskom roku 1912/13 mal maturovať. Lenže v tom istom školskom roku sa zapojil do činnosti tajného slovenského spolku Mor ho, ktorý viedol Matej Jančo. Slováci v období najkrutejšej maďarizácie nemali právo na svoj jazyk a neboli považovaní ani za národ. Spolok vydával proslovenský časopis Púčky, ktorý rozmnožoval na hektografe práve Čatloš. Žiaľ, nie je známe, kde počas svojich štúdií v Kežmarku býval.

Začiatkom roku 1913 sa činnosť Slovákov prezradila, poprední činitelia spolku boli vylúčení z gymnázia – lýcea a takisto začalo vyšetrovanie v obchodnej škole, ktoré viedol riaditeľ Belóczy a profesor Baradlay. Z obvinených mohli dokázať vinu len Čatlošovi a rozhodli sa ho vylúčiť zo školy. Ten, aby unikol vylúčeniu, sám požiadal o výstup zo školy – čo sa aj stalo, ale rok posledného štúdia mu škola anulovala. Na posledný rok štúdií 1913/14 nastúpil na obchodnú školu do Dolného Kubína. O týchto časoch napísal sám Čatloš krátku spomienku Perzekúcia žiakov obchodnej školy v Kežmarku 1913 – rukopis je v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Po vypuknutí I. svetovej vojny musel Čatloš narukovať, dostal sa na ruský front a tam sa dal Rusom dobrovoľne zajať. Tu r. 1917 vstúpil do československých légií. V Rusku začala jeho vojenská kariéra, ktorá vyvrcholila v r. 1939 – 1944 funkciou ministra národnej obrany prvej Slovenskej republiky. Jeho úloha pri organizácii SNP stále nie je celkom vyjasnená a docenená. Najprv ho chceli uväzniť fašisti, nakoniec ho uväznili Rusi. Po II. svetovej vojne bol na Slovensku súdený, po prepustení z väzenia pracoval ako robotník, neskôr ako úradník.

Literatúra:

JANČO, Ľudovít: Tajný spolok Mor ho! Martin: Matica slovenská 2004. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 408.