Sorting by

×

Karel Čapek sa narodil 9. januára 1890 v Malé Svatoňovice v Čechách a zomrel 25. decembra 1938 v Prahe.

Známy český spisovateľ (Vojna s mlokmi, Krakatit, Hordubal…), dramatik (R. U. R., Matka, Biela nemoc…) a novinár sa zdržiaval viackrát vo Vysokých Tatrách. Na cestách po okolí pricestoval r. 1927 aj do Kežmarku, kde si s veľkým záujmom pozrel drevený artikulárny kostol a zrejme aj ďalšie pamiatky.

 

Literatúra:

Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.