Sorting by

×

Vavrinec Čajkovský sa narodil v roku 1677 v Kremnici a zomrel 4. augusta 1749 v Levoči.

Vyučil sa v Kremnici u organára Martina Zorkovského. V r. 1713 sa usadil v Levoči, kde žil až do svojej smrti. Od r. 1734 bol senátorom mesta. Jeho prvá manželka Anna Rosina, rod. Vegelinová, zomrela v 1726. Neskôr sa znova oženil s Juditou Schaedeovou. • Do dnešnej doby sa z Čajkovského tvorby zachovali iba dva nástroje. V roku 1720 pre drevený artikulárny ev. a. v. kostol v Kežmarku postavil 12-registrový organ a v roku 1726 zhotovil 6-registrový pozitív pre rím. kat. kostol vo Veľkom Slavkove. Ten bol v roku 1948 prenesený do rím. kat. kostola vo Vojňanoch, kde sa nachádza dodnes. V pozitíve sa nachádza jeho fi remný štítok s textom: „Laurentius Czeukowsky, Orgel – und Instrument – Macher in Leutschau 1726.“

V dobových dokumentoch sú zachytené správy o opravách organov v ev. a. v. kostole v Prešove (1717), františkánskom kostole v Košiciach (1722) a v evanjelickom kostole v Levoči (1744).

Na Čajkovského pečati je zobrazená sv. Cecília v jednej ruke so symbolom organárov „ladiacim rohom“ a v druhej ruke s iniciálami L. C.

 

Literatúra:

GERGELYI, O.; WURM, K.: Historické organy na Slovensku. Bratislava: OPUS 1982.

MAYER, A.: Slovac Historics organs 2. Bratislava: Diskant 2005. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986.