Sorting by

×
mestské cintoríny
nový cintorín

Nový cintorín v Kežmarku sa nachádza na ulici Kamenná baňa a prvýkrát sa na ňom začalo pochovávať v roku 1989. Starý historický cintorín sa začal zapĺňať a preto bolo potrebné pre mesto začať uvažovať o vybudovaní nového pietneho miesta. Dôležité bolo vybrať vhodnú lokalitu, kde by sa pietne miesto dalo nerušene využívať. >>

starý cintorín

V čase protireformácie museli protestanti pochovávať svojich mŕtvych mimo mestských hradieb, a tak vznikol v roku 1674 dnešný cintorín. Postupne sa rozširoval a od roku 1784 začali doň pochovávať aj katolíkov, a to na ľavú stranu, kým na pravej boli hroby protestantov. Tento zvyk ostal v Kežmarku až do začiatku 20. storočia. >>

ortodoxný židovský cintorín

Ortodoxný židovský cintorín (nem. Orthodoxer jüdischer Friedhof) je historický cintorín na severnom okraji mesta Kežmarok. V roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Cintorín je v správe Židovskej náboženskej obce. >>