Creutzer Juraj

Juraj Creutzer sa v Kežmarku spomína v 16. storočí. Creutzer pochádzal zo starej kežmarskej rodiny, ktorá sa spomína už v súpise z r. 1434. Študoval pravdepodobne na nemeckých univerzitách. Bol farárom v Strážkach. Creutzerove…

Címer Jozef

Jozef Címer sa narodil 4. novembra 1900 v obci Hodruša a zomrel 9. júna 1981 v Brezne. Po maturite absolvoval v r. 1920 – 1924 vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v…

Cíger Anton

Hudobný skladateľ, pedagóg, Anton Cíger, ktorý pôsobil v Kežmarku sa narodil 28. júna 1896 v Krupine a zomrel 17. mája 1976 v mestskej časti Kvetnica v Poprade. Narodil sa v Krupine v rodine tesárskeho majstra Petra…