Sorting by

×
ponúkané služby a odborné rady
pohrebné služby
 • Prevoz zosnulých vrámci celého Slovenska aj zo zahraničia
 • Zabezpečenie kompletnej pohrebnej dokumentácie, matriky (úmrtný list, žiadosť o príspevok na pohreb, pri prevoze zo zahraničia kompletná dokumentácia potrebná ku prevozu)
 • Predaj rakiev a pohrebníckeho materiálu
 • Obliekanie a profesionálna úprava zosnulého
 • Umiestnenie zosnulého v chladiacom zariadení
 • Zhotovovanie smútočných oznámení
 • Smútočné obrady
cintorínske služby
 • Výkopy hrobov a hrobiek
 • Vývoz a odpratanie prebytočnej zeminy
 • Úprava hrobu a hrobového okolia pred a po pietnom akte
 • Zalievanie hrobiek
 • Dekorácia hrobov
 • Ozvučenie pri hrobe
 • Auto v sprievode
 • Obradníci k pietnemu aktu
kamenárske služby
 • Zabezpečenie kompletných kamenárskych služieb (zhotovenie pomníkov, žulových rámov, hrobiek, chodníkov, dlažieb, urnových schránok)
ďalsí ponúkaný sortiment
 • Zabezpečíme zhotovenie smútočných kytíc a vencov
 • Smútočné sviečky
 • Krížiky
 • Tylové prikrývky
 • Kríže ku hrobu s vypísaním